• نشست علمی تخصصی ویژه اساتید گروه معارف استان آذربایجان شرقی
    نشست علمی تخصصی ویژه اساتید گروه معارف استان آذربایجان شرقی طی روز های پنج شنبه و جمعه 28-29 تیرماه1397 در سالن شهریار دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.

  • اطلاعیه ثبت نام سلسله نشست های علمی-تخصصی اساتید گروه معارف اسلامی استان
    برگزاری نشست های علمی- تخصصی اساتید گروه معارف اسلامی استان با حضور معاون محترم آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

  • اطلاعیه، ویژه متقاضیان تدریس
    بدینوسیله به اطلاع می رساند دفترچه راهنمای پذیرش داوطلبان تدریس دروس معارف اسلامی سال 1397 شامل شرایط و ضوابط پذیرش اساتید حق التدریس و مراحل اجرایی جهت اخذ مجوز تدریس و نیزمنابع سنجش علمی در نیمه مرداد 1397 منتشرخواهد شد .

نشست علمی تخصصی ویژه اساتید گروه معارف استان آذربایجان شرقی
نشست علمی تخصصی ویژه اساتید گروه معارف استان آذربایجان شرقی طی روز های پنج شنبه و جمعه 28-29 تیرماه1397 در سالن شهریار دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.
معرفی مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان
مراسم تودیع و معارفه مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی
زمان و مکان و اسکان نشست علمی تخصصی اساتید معارف استان
اعلام زمان و مکان نشست علمی تخصصی اساتید معارف استان
اساتید و موضوعات سلسله نشست های علمی تخصصی اساتید گروه معارف استان
مباحث و اساتید نشست های علمی تخصصی اساتید گروه معارف استان
جلسه هماهنگی اردوی ضیافت رضوی دانشگاه های شمال غرب کشور
هماهنگی اردوی ضیافت رضوی دانشگاه های شمال غرب کشور با حضور مسئولین
اطلاعیه ثبت نام سلسله نشست های علمی-تخصصی اساتید گروه معارف اسلامی استان
برگزاری نشست های علمی- تخصصی اساتید گروه معارف اسلامی استان با حضور معاون محترم آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
اطلاعیه کارگاه روش تدریس
به حد نصاب نرسیدن افراد متقاضی شرکت در کارگاه آموزشی روش تدریس
جلسه شورای استانی
برگزاری جلسه شورای استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان